brama przesuwna

Jak zamontować bramę przesuwną do ogrodzenia?

Brama to bez wątpienia jeden z najważniejszych elementów całego ogrodzenia. To ona pełni rolę wjazdową i wyjazdową na teren danej posesji, ale także jest tym, co często jako pierwsze rzuca się w oczy, czyli w dużej mierze wpływa na estetykę i wygląd całego terenu. No i jeszcze jedna, chyba główna rola bramy, czyli zabezpieczenie ogrodzonego terenu przed dostaniem się na niego nieproszonych gości, między innymi różnego rodzaju zwierząt. Trzeba także przyznać, że decydując się na bramę mamy aktualnie sporo możliwości do wyboru. My jednak chcemy dzisiaj skupić się szczególnie na bramie przesuwnej i zastanowić się nad tym, jak zamontować ją do posiadanego ogrodzenia. Zajmijmy się więc tym tematem.

Brama przesuwna – czym się charakteryzuje?

Warto rozpocząć od tego, że brama przesuwna to szczególnie wygodny rodzaj bramy, który bardzo dobrze sprawdza się zarówno na posesjach prywatnych czy osiedlach mieszkaniowych, jak i przy terenach oraz placach firmowych lub obiektach przemysłowych. Brama taka charakteryzuje się sporą wytrzymałością i prostotą. Dużym atutem bram przesuwnych jest również to, że można zamontować je z automatycznym otwieraniem albo taki system dokupić do już posiadanej bramy przesuwnej. Jednak, jeśli zdecydujemy się na jej ręczne obsługiwanie, to sama zasada działania bram tego typu powoduje, że nawet jeśli jest ona sporych rozmiarów, to z łatwością może ją otworzyć i zamknąć jedna osoba. Biorąc pod uwagę montaż właśnie takiej bramy, trzeba jednak wziąć pod uwagę dwie sprawy. Pierwsza z nich to to, że bramę taka nie zawsze da się zamontować na każdym placu. Wynika to z faktu, że w wypadku bram przesuwnych szerokość frontu musi być na tyle duża, aby skrzydło bramy bez przeszkód wysuwało się na bok. Jeśli ten warunek nie może zostać spełniony, to prawdopodobnie trzeba będzie pomyśleć o innej bramie. Natomiast druga sprawa wiąże się z dbaniem o taką bramę. Chociaż nie wymaga ona jakiejś specjalnej konserwacji, to trzeba pamiętać o czyszczeniu szyny bramowej (jeśli taka występuje), a zimą o odśnieżaniu miejsca, po którym brama się porusza.

Rodzaje bram przesuwnych – jakie wyróżniamy?

Bramy przesuwne w głównej mierze dzielą się na dwa podstawowe rodzaje, czyli na bramy samonośne oraz bramy szynowe. Czym różnią się te dwa rodzaje bram? Bramy samonośne to bez wątpienia najczęściej spotykany rodzaj bram przesuwnych. Brama ta, w dużym uproszczeniu mówiąc, montowana jest na specjalnych wózkach jezdnych, które przymocowane są do betonowych fundamentów bramy. Samo skrzydło bramy przesuwa się od 5 do 8 centymetrów nad ziemią, zatem zabrudzenia nie są tutaj problemem. Jednak skrzydło to nie ma podparcia, w związku z czym musi mieć zamontowana przeciwwagę.

Bramy szynowe są krótsze od bram samonośnych i nie potrzebują przeciwwagi. Sama brama zamontowane ma rolki jezdne, które poruszają się po szynie przymocowanej do podłoża. Minusem tego typu rozwiązania są wspomniane już wcześniej zanieczyszczenia, które mogą utrudniać ruch bramy.

Jak montuje się bramę przesuwną?

Sam montaż należy poprzedzić dobrym rozplanowaniem prac. Na przykład warto wcześniej ustalić, gdzie będzie furta wejściowa (o ile taką planujemy), aby brama po otwarciu nie nachodziła na nią. Warto także przygotować potrzebne materiały, narzędzia i elementy dodatkowe. Sam montaż zaczynamy od wykonania fundamentów pod słupy prowadzące oraz słup najazdowy. Tutaj pamiętać należy o tym, aby fundament był należycie głęboki, co w dużej mierze zależy od głębokości przemarzania gruntu. Fundamenty przygotowujemy, używając betonu klasy B25. Kiedy ten stężeje, montujemy kotwy chemiczne tak, aby wystawały co najmniej 10 centymetrów nad poziom wylanego betonu. Nie zapominajmy również o właściwym wypoziomowaniu fundamentu, co pozwoli na umieszczenie podstawy słupów bezpośrednio na betonie. Warto także przygotować przewody pod automatyczne otwieranie bramy, nawet jeśli mechanizm taki nie będzie od razu montowany. Pamiętajmy, że kable zawsze układamy w tak zwanych peszlach.

Kolejny etap montażu bramy przesuwnej to zamontowanie słupa lub słupów prowadzących na kotwach chemicznych oraz ich dokładne dokręcenie. Podobnie przymocowujemy wózek na kotwach przytwierdzonych do głównego fundamentu. Następnie w ten sam sposób montujemy także słup końcowy (najazdowy). Bardzo ważne jest to, aby wózki znajdowały się w jednej linii, a słup końcowy na tym samym poziomie co słup prowadzący.

Ostatni etap montażu bramy przesuwnej to zainstalowanie skrzydła. Skrzydło, postępując zgodnie z zaleceniami producenta, należy położyć na wózkach i sprawdzić, czy przesuwa się bez problemu, a w razie potrzeby skorygować wózki oraz wyregulować geometrię bramy. Jeśli po sprawdzeniu wszystko działa prawidłowo i lekko, możemy uznać, że montaż bramy przesuwnej zakończony został sukcesem!

Share your thoughts